Home Aanmelden Sitemap Vaak gestelde vragen Webbytes Saldo Klantenservice

Vaak gestelde vragen:

v=vraag
a=antwoord
v Hoe zit het mijn privacy als deelnemer?
a Daxis Computer Systems b.v. verstrekt geen gegevens aan derden. Echter, op grond van de wet zijn wij wel verplicht om aan overheidsinstanties (bijv. Justitie, rechter-commissaris) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafrechtelijke feiten. Wij moeten voldoen aan deze wettelijke plicht en hanteren hierbij door ons opgestelde interne richtlijnen. Ook hierbij is het uitgangspunt dat wij, ondanks deze wettelijke verplichting, uw privacy en gegevens willen blijven waarborgen.
v Hoe komt het dat ik niet kan inloggen met mijn Webbytes kaartnummer?
a Wanneer u inlogt dient u erop te letten dat u geen spaties of leestekens gebruikt. Het kaartnummer wordt dan namelijk niet geaccepteerd. Ook wanneer u na ingave van uw kaartnummer een spatie gebruikt, wordt dit gezien als onderdeel van uw kaartnummer waardoor er een foutmelding ontstaat. U kunt uw kaartnummer vinden op uw Webbytes spaarkaart. Mocht u alsnog problemen ondervinden, volg dan onderstaande instructies: Geef per e-mail uw Webbytes kaartnummer met naam en adres door. Ook willen wij u verzoeken aan te geven of u een foutmelding krijgt en welke foutmelding wordt gegeven. Naar aanleiding van deze gegevens zullen wij u zo spoedig mogelijk een e-mail terugsturen met een oplossing voor u w probleem.
Mail sturen aan: shop@daxis.nl
v Wat moet ik doen als mijn spaarkaart is gestolen?
a Geef onmiddellijk aan Daxis Computer Systems b.v. door dat uw spaarkaart is gestolen. Doe dat d.m.v een e-mail aan shop@daxis.nl of telefonisch: 0570-633242 afd. Webbytes.
U ontvangt een nieuwe kaart met een nieuwe nummer. Uw Webbytes worden overgeheveld naar het nieuwe nummer. Uw oude Webbytesnummer is dan vervallen. Voor de nieuwe kaart brengen wij €. 2,50 administratiekosten in rekening.
v Hoe geef ik door dat ik een ander adres heb?
a U geeft de verandering per e-mail of schriftelijk per post door. Wij voeren de verandering in de database door en berichten dit aan u via e-mail of via de post.
   
v Kan ik van mijn lidmaatschap af?
a Ja, even schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice. Postbus 873, 7400 AW Deventer
   
v Hoe weet ik dat ik bij een shop Webbytes© kan krijgen?
a Controleer altijd op deze site of het om een deelnemende shop gaat. Staat op deze site de shop niet vermeld, let dan op!!! U kunt bij een niet-geregistreerde shop geen Webbytes© ontvangen!!
 
v Kan ik een nieuwe kaart krijgen als ik mijn kaart verloren heb?
a Ja, dat kan. Lees hierover de voorwaarden.
 
v Kan ik bij verlies mijn rekening blokkeren?
a Ja, dat kan. Lees hierover de voorwaarden.

 


Home Deelnemers Sitemap Shop Vaak gestelde vragen Webbytes Saldo Klantenservice